Gestió i coordinació

Activitats extrascolars

Servei adreçat a les AFA per tal d’ajudar-los a gestionar les activitats extraescolars organitzades a la seva escola. Es tracta d’un servei externalitzat mitjançant un aplicatiu i un coordinador pedagògic que es fa càrrec de les inscripcions, passar rebuts, organització dels espais i horaris de les activitats, seguiment d’aquestes, facturació a proveïdors, comunicació amb les famílies, etc. Podem fer una gestió integral o parcial del servei.