Política de protecció de dades

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE (NEXXE), amb CIF: B55016232, domicili social a Carrer dels Carreters, 19, 17150 Sant Gregori, Girona), telèfon 972 97243915 i mail info@nexxe.cat.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal a NEXXE es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: info@nexxe.cat.

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

TractamentMENUS CENTRES EDUCATIUS
FinalitatGestionar les dades personals per adaptar el menú a les seves necessitats i fer-ne seguiment..
Categories de dadesNens, nenes, pares, mares i/o tutor legal
DadesDades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades de salut
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaPare, mare i/o tutor legal
DestinatarisLes previstes por normativa
Temps de conservacióLes previstes por normativa
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional
TractamentMENUS CENTRE TREBALL
FinalitatGestionar les dades personals per adaptar el menú a les seves necessitats i fer-ne seguiment.
Categories de dadesClients
DadesDades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades de salut
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisLes previstes por normativa
Temps de conservacióLes previstes por normativa
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional
TractamentCLIENTS
FinalitatGestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.
Categories de dadesClients
DadesDades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisLes previstes por normativa
Temps de conservacióLes previstes por normativa
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional
TractamentBORSA DE TRABAJO
FinalitatAccedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.
Categories de dadesPersones que volen treballar a l’ empresa
DadesDades identificatives: Nom, cognoms, empresa, mail, telèfonDades personals, acadèmiques i professionals
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisA proveïdors de serveis per realitzar el procés de selecció.
Temps de conservacióFins que s’exerceixi el dret d’oposició i/o supressió
Transferències internacionalNo hi ha transferències internacionals de dades.
TractamentCANAL DEL SISTEMA INTERN DE COMUNICACIÓ
FinalitatComplir amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
Categories de dadesTreballadors, clients, proveïdors, socis, ex treballadors i persones vinculades
DadesDades personals que es puguin incloure en la comunicació. Aquesta pot ser anònima.
Legitimació6.c. compliment d’ una obligació legal per part del Responsable del Tractament.
ProcedènciaDel mateix interessat. La comunicació pot ser anònima.
DestinatarisAutoritats competents en la matèria
Temps de conservacióSegons la normativa vigent
Transferències internacionalNo hi ha transferències internacionals de dades.
TractamentINFORMACIÓ
FinalitatRespondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dadesPersones que sol·liciten informació.
DadesNom, cognoms, mail i telèfon
LegitimacióPetició d’informació
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Temps de conservacióEl necessari per resoldre la petició d’informació
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

NEXXE utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de NEXXE per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@nexxe.cat.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

NEXXE adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

NEXXE guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

NEXXE només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

NEXXE assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRETCONTINGUTCANAL D’ATENCIÓ
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per NEXXEinfo@nexxe.cat
RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractamentEs pot sol·licitar la limitació quan :Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dadesQuan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativapodeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.L’exercici dels seus drets es gratuït.